Základní údaje:

Název: BHS Fund I., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 03750604
Sídlo: Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

Zapsána pod značkou: B 20420 vedená u Městského soudu v Praze

Zveřejněné dokumenty:

28.5.2018 | BHS I Zpráva správní rady

Ostatní dokumenty

Zobrazit dokument

28.5.2018 | Návrh statutárního orgánu

Ostatní dokumenty

Zobrazit dokument

28.5.2018 | Zpráva SO, Účetní závěrka, Zpráva o vztazích

Ostatní dokumenty

Zobrazit dokument

28.5.2018 | Zpráva SO, Účetní závěrka - podfond Option

Ostatní dokumenty

Zobrazit dokument

28.5.2018 | Plná moc k zastupování na VH

Ostatní dokumenty

Zobrazit dokument

28.5.2018 | Pozvánka na VH konaná dne 28.6.2018

Pozvánka na VH

Zobrazit dokument